AKOESTIEK OM TE PRESTEREN

Door de dikte van het toegepaste akoestische materiaal, absorbeert de SENA op een heel effectieve manier geluid. Juist ook de lage frequenties die veel akoestische producten niet weten te absorberen. Daarbij verstrooien de planten geluid, waarmee hinderlijke geluidsreflecties worden verminderd.